Ernie Ball FlexTune je kod nas!!

04.jun 2019.

NOVO! NOVO! NOVO!

Ernie Ball FlexTune je štimer za gitaru, bass i druge žičane instrumente. 
FlexTune ima veliki LCD display i 360° dvostruku osu rotacije.

Komentari